Ponuda stanova Beograd - Banjska 21

Beograd - Banjska 21, podrum / garaža

REZERVISANO
Podrum m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20%   
PM1 m2 12.00 REZERVISANO
PM2 m2 12.00 REZERVISANO   
PM3 m2 12.00REZERVISANO
PM4 m2 12.00 REZERVISANO    
PM5 m2 12.00 REZERVISANO
PM6 m2 12.00 14.500,00   
PM7 m2 12.00 REZERVISANO
PM8 m2 12.00 REZERVISANO
PM9 m2 12.00 15,000.00
PM10 m2 12.00 15,000.00
PM11 m2 12.00 15,000.00
PM12 m2 12.00 15,000.00

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.

* Parking mesta broj 1, 3, 5 su parking mesta visine automobila do 175cm.

* Parking mesta broj 7, 9, 11 su premium parking mesta, visine automobila do 180cm, na gornjem nivou.

* Parking mesta broj 8, 10, 12 su premium parking mesta, visine automobila do 180cm, na donjem nivou.

* Parking mesta broj 2, 4, 6 su parking mesta visine automobila do 165cm.

Beograd - Banjska 21, suturen

Suturen m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 1 m2  146,60 48,07 2 REZERVISAN REZERVISAN  9,529.00 13,194.00

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, prizemlje

Prizemlje m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 2 m2 70,18 3.62 2 154,396.00 2,200.00 4,561.70 6,316.20
Posl. pros. na 2 nivoa m2 116.55     233,100.00 2,000.00 7,575.75 10,489.50

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 1. sprat

Sprat 1 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 3 m2 48.18 2.92 1 REZERVISAN REZERVISAN 3,131.70 4,336.20
Stan 4 m2 70.18 3.62 2 161,414.00 2,300.00 4,561.70 6,316.20
Stan 5 m2 59.09 3.14 2 135,907.00 2,300.00 3,840.85 5,318.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 2. sprat

Sprat 2 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 6 m2 48.18 2.92 1 PRODAT PRODAT 3,131.70 4,336.20
Stan 7 m2 70.18 3.62 2 PRODAT PRODAT 4,561.70 6,316.20
Stan 8 m2 59.09 3.14 2 REZERVISAN REZERVISAN 3,840.85 5,318.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 3. sprat

Sprat 3 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 9 m2 48.18 2.92 1 PRODAT PRODAT 3,131.70 4,336.20
Stan 10 m2 70.18 3.62 2 PRODAT PRODAT 5,133.05 7,107.30
Stan 11 m2 59.09 3.14 2 PRODAT PRODAT 3,840.85 5,318.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Banjska 21, 4. sprat

Sprat 4 m2 Površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spavaće sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan 12 m2 48.18 2.92 1 PRODAT PRODAT 3,131.70 4,336.20
Stan 13 m2 70.18 3.62 2 PRODAT PRODAT 4,561.70 6,316.20
Stan 14 m2 59.09 3.14 2 REZERVISAN REZERVISAN 3,840.85 5,318.10

* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.