Izbor spratova - Banjska 21, Beograd

Beograd - Banjska 21, podrum i garaže
Beograd - Banjska 21, prizemlje
Beograd - Banjska 21, suturen
Beograd - Banjska 21, 1. sprat
Beograd - Banjska 21, 2. sprat
Beograd - Banjska 21, 3. sprat
Beograd - Banjska 21, 4. sprat