Dnevnik gradilišta u slici i reči

Gipsarski radovi

18.10.2021.

Zidovi 3. sprata

12.03.2021.

Zidovi 1. sprata

22.01.2021.

Ploča prizemlja

14.12.2020.

Zidovi suterena

03.12.2020.

Ploča suterena

26.11.2020.

Jama za lift

01.09.2020.

Armatura za temelj

22.08.2020.

Ugradnja šipova

17.07.2020.

Arhiva - Novi Sad