Dnevnik gradilišta u slici i reči

Zidovi 3. sprata

12.03.2021.

Zidovi 1. sprata

22.01.2021.

Ploča prizemlja

14.12.2020.

Zidovi suterena

03.12.2020.

Ploča suterena

26.11.2020.

Jama za lift

01.09.2020.

Armatura za temelj

22.08.2020.

Ugradnja šipova

17.07.2020.

Arhiva - Novi Sad