Ponuda stanova Beograd - Hadži Mustafina 24

Beograd - Hadži Mustafina 24, podrum

Prizemlje m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan OP1 m2     33.50 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan SP1 m2     54.35 3.94 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan SP2   m2     33.000NIJE U PONUDINIJE U PONUDI  NIJE U PONUDI  NIJE U PONUDI  
Posl. AP. PA m2     37.50 1.45 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 1. sprat

Sprat 1 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O1.1
m2     39.77 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.1 m2     62.82 7.27 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.2 m2     35.65 1.45 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S1.3 m2     36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 2. sprat

Sprat 2 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O2.1
m2     39.72 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
2,683.10 3,756.34
Stan S2.1 m2     62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,350.50 6,090.70
Stan S2.2 m2     37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,606.10 3,648.54
Stan S2.3 m2     36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,571.10 3,599.54

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 3. sprat

Sprat 3 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O3.1
(Pridodata jedna soba)
m2      50.91 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,683.10 3,756.34
Stan S3.1 m2      62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,253.90 5,955.46
Stan S3.2 m2      37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,495.50 3,493.70
Stan S3.3 m2      36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,571.10 3,599.54

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 4. sprat

Sprat 4 m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O4.1
m2       39.64 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 2,683.10 3,756.34
Stan S4.1 m2       62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,350.50 6,090.70
Stan S4.2 m2       78.18 7.4 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 5,472.60 7,661.64

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, 5. sprat

Sprat 5 m2 Ukupna površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan O5.1
m2       38.33 0 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.1 m2       62.15 8.88 2 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.2 m2       37.23 2.35 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
Stan S5.3 m2       36.73 1.58 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, povu?eni sprat

NIJE U PONUDI
Povu?eni sprat m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan PSO.1
m2     38.40 4.09 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI2,591.40 3,627.96
Stan PS.1 m2     64.53 10.92 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 4,375.00 6,125.00
Stan PS.2 m2     76.00 17.23 1 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI 5,299.00 7,418.60

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, tavan

Tavan m2 Izmerena površina sa balkonima (m2) Balkoni (m2) Spava?e sobe Cena (€) bez PDV 10% Cena (€)/m2 bez PDV 10% Dodatak pametne instalacije NIVO 1 Dodatak pametne instalacije NIVO 2
Stan TS.1  m2    113.46 32.85 2 170,190.00 1,500.00
5,705.00 7,987.00
Stan TS.2  m2      75.56 0 2 113,340.00 1,500.00 4,532.50 6,345.50

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, ura?unata je u osnovnu cenu.

** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.

*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (ura?unata je cena motora), priklju?nicama (ure?ajima koji su priklju?eni), klimom i grejanjem. U cenu je ura?unato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem ra?unara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.

Beograd - Hadži Mustafina 24, podrum, garaže

Podrum m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20% Cena (€)/m2 bez PDV 20%
GM1 m2 11.50 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
GM2 m2 11.50 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
GM3 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM4 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM5 m2 11.50 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
GM6 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM7 m2 11.50 10,900.00 947.83
GM8 m2 11.50 10,900.00 947.83
Prizemlje m2 Ukupna površina (m2) Cena (€) bez PDV 20% Cena (€)/m2 bez PDV 20%
PM1 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
PM2 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI
PM3 m2 11.40 NIJE U PONUDI NIJE U PONUDI

* Cena varira od uslova i dinamike pla?anja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.